• سيرفارس با هدف ارائه خدمات نوين در صنعت گردشگري سيستم فروش پروازهاي سيستمي و چارتري را راه اندازي نمود. لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل لطفا با شماره تلفن هاي اعلام شده در انتهاي صفحه تماس حاصل نماييد. 
  • سيرفارس به  عنوان يک سيستم رزرواسيون پيشرفته توسط مجموعه اي از قوي ترين کارگزاران پروازي در منطقه جنوب کشور به نمايندگي شرکت خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي سيرفارس به شماره ثبت 11974 راه اندازي گرديده است  .  به منظور خلق ارزش حد اکثري براي مشتريان با اتخاذ سياست تمرکز ، منطقه جنوب کشور شامل استانهاي فارس ، بوشهر ، کهکيلويه و بويراحمد و هرمزگان  بعنوان بازارهاي هدف پارس هاليدي انتخاب و سعي بر آن گرديد تا با تمرکز بر محصولات و نيازهاي خاص مردمان اين بخش از ميهن عزيزمان خريد آنها را سرشار از سودمندي نماييم.

فرآيند خريد :

ورود عموم  : ( براي افراد و دفاتر غير قراردادي که بصورت پرداخت آنلاين انجام ميشود :           

ورود قراردادي: ( براي افراد و دفاتري که قرارداد دارند و بصورت پرداخت اعتباري انجام ميشود :

با وارد کردن کد امنيتي وارد سايت شويد .

                درخواست خود را انتخاب کنيد ( هتل ، تور ، بليت خارجي ، بليت داخلي )

                هتل  :

مقصد را انتخاب کنيد .

             نام هتل را با مدت زمان اقامت انتخاب کنيد .

             اسامي را طبق شناسنامه وارد نماييد .

             پرداخت آنلاين را انجام داده و پرينت مدارک را بگيريد .

                بليت داخلي  :

             مقصد را انتخاب کنيد .

             اسامي را با رعايت مسير رفت و برگشت و تاريخ و تعداد وارد نماييد .( طبق کارت ملي )

             پرداخت آنلاين را انجام داده و پرينت مدارک را بگيريد . ( آژانسهاي قراردادي از اعتبارشان کسر ميگردد )

                بليت خارجي :

             مقصد را انتخاب کنيد .

             اسامي را با رعايت مسير رفت و برگشت و تاريخ و تعداد وارد نماييد .( طبق پاسپورت )

             پرداخت آنلاين را انجام داده و پرينت مدارک را بگيريد . ( آژانسهاي قراردادي از اعتبارشان کسر ميگردد )

                تور :

             مقصد را انتخاب کنيد .

             هتل و پرواز را با رعايت تاريخ رفت و برگشت انتخاب کنيد .

             اسامي را با رعايت مسير رفت و برگشت و تاريخ و تعداد وارد نماييد .( طبق پاسپورت )

             پرداخت آنلاين را انجام داده و پرينت مدارک را بگيريد . ( آژانسهاي قراردادي از اعتبارشان کسر ميگردد )

در صورت بروز هر گونه مشکل با دفتر رزرواسيون تماس بگيريد